20 kwietnia 2024

A może do Seminarium...?

Rekrutacja do WŚSD w KATOWICACH na rok akademicki 2024/25

Jeśli zastanawiasz się nad tym, żeby zostać księdzem archidiecezji katowickiej, poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o etapach, jakie należy przejść, by wstąpić do katowickiego seminarium. W czasie formacji, która trwa zazwyczaj siedem lat (1 rok propedeutyczny i 6 lat studiów teologicznych), pomagamy rozeznać powołanie i odpowiednio przygotować się do posługi kapłańskiej. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje o tym, co należy zrobić, by rozpocząć formację w WŚŚD.

CZAS REKRUTACJI: od 22 kwietnia do 31 sierpnia 2024 r.

SZCZEGÓŁOWE ETAPY REKRUTACJI:

1. ELEKTRONICZNA REJESTRACJA ZA POMOCĄ FORMULARZA do 31 sierpnia 2024 r. - link do rejestracji

2. ODPOWIEDŹ ZE STRONY SEMINARIUM I USTALENIE TERMINU ROZMOWY WSTĘPNEJW ciągu kilku dni powinna nadejść odpowiedź z zaproszeniem na rozmowę. Jeśli do tygodnia nie otrzymasz odpowiedzi, prosimy o kontakt telefoniczny z nami.

3. ROZMOWA Z REKTOREM SEMINARIUM I DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW

Po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu ma miejsce rozmowa rekrutacyjna z Rektorem WŚSD lub innym przełożonym. Spotkanie trwa około godziny i odbywa się w gmachu seminarium (ul. Wita Stwosza 17a, 40-042 Katowice).

Na rozmowę z Rektorem kandydat musi zabrać ze sobą następujące dokumenty:

a) Własnoręcznie napisane podanie z motywacją swojej decyzji, skierowane do Rektora WŚSD (papier biały, gładki, format A4)

b) Życiorys w formie opisowej (nie CV), oprócz części ogólnej należy krótko opisać swoją drogę wiary, czyli m.in. zaangażowanie w Kościele (w parafii, we wspólnotach), przeżyte kryzysy, ważne osoby i wydarzenia na drodze rozwoju duchowego

c) Odpis aktu urodzenia

d) Świadectwo chrztu (świeżej daty, z adnotacją na temat bierzmowania)

e) Świadectwo moralności od własnego proboszcza

f) Opinia katechety (dla kandydatów poniżej 25 roku życia)

g) Świadectwo ukończenia szkoły średniej (odpis lub kopia – oryginał do wglądu)

h) Zaświadczenie maturalne (odpis lub kopia – oryginał do wglądu)

i) Świadectwo ukończenia katechezy w zakresie szkoły średniej

j) Świadectwo zdrowia o możliwości podjęcia studiów wyższych

k) Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

l) Fotografia legitymacyjna (w formie papierowej, podpisana na odwrocie)

m) Dowód tożsamości – do okazania  

4) Decyzja Rektora w sprawie przyjęcia do WŚSD i skierowania na etap propedeutyczny do 10 września 2024 r. 

5) Spotkanie organizacyjne osób przyjętych do WŚSD– 23 września 2024 r., o godz. 10.00, w WŚSD – ul. Wita Stwosza 17a, 40-042 Katowice

6) Przyjazd do seminarium i rozpoczęcie etapu propedeutycznego– 30 września 2024 r.     

Kontakt w sprawie pytań o rekrutację do WŚSD:

e-mail: sekretariat@seminarium.katowice.pl

telefon: +48 519 546 150, wew. 3 lub 4,od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 12.00 i od 15:00-18:00

 

Szczęść Boże!

Rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego

ks. dr Krzysztof Matuszewski

 

Zachęcamy do zapoznania się z plakatem >>kliknij tutaj<< i do odwiedzenia profilu https://www.facebook.com/jeremiaszwssd/

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH