Jankowice od zarania należały do parafii pszczyńskiej. Przed 1939 rokiem mieszkańcy wsi uczęszczali głównie do drewnianego kościoła pod wezwaniem Świętej Jadwigi, który znajdował się w parku pszczyńskim na terenie obecnego cmentarza. Po spaleniu kościółka przez Niemców 4 września 1939 roku Jankowiczanie uczęszczali do kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Pszczynie. W latach 1948-1950 część mieszkańców, głównie Podlesia, Grobli i centrum wsi uczęszczała również w niedziele i święta na msze święte do kościoła w Studzienicach.

W 1949 roku ksiądz Józef Tchórz z Pszczyny otrzymał od biskupa Stanisława Adamskiego nakaz budowy kościoła w Jankowicach. Pierwszą lokalizację kościoła ustalono za szkołą na parceli Pana Ludwika Chroboka w rejonie byłego ośrodka zdrowia. Ostatecznie po długich dyskusjach lokalizację ustalono na parceli Pawła Pitloka i tam w dniu 24 czerwca 1950 roku rozpoczęto jego budowę.

W skład komitetu budowy weszli: mgr Franciszek Lukasek, Józef Kondzielnik, Jan Witosz, Franciszek Kuś, Franciszek Pudełko, Franciszek Gruszka, Paweł Zarembski i Teofil Wiatr.

Budowę kościoła prowadził ksiądz Józef Tchórz z Pszczyny, a pod względem technicznym nadzorował Pan Tomasz Gwoźdź.

Poświęcenia kościoła w dniu 15 września 1950 roku dokonał ksiądz dziekan Józef Okręt z Miedźnej. Po ukończeniu budowy ksiądz Tchórz pracował w Jankowicach do 10 grudnia 1950 roku.

Kolejnymi kapłanami pełniącymi posługę w Jankowicach byli:
- ks. Antoni Kraus od 14.04.1951 r. do 03.1952 r.
- ks. Antoni Lazar od 02.04.1952 r. do 09.02.1956 r.
- ks. Józef Kamiński do 08.1956 r.
- ks. Antoni Gasz od 01.09.1956 r. do 08.1958 r.
- ks. Jan Rother od 03.09. 1958 r. do 21.12.1980 r.
- ks. Arkadiusz Janyga od 27.12.1980 do 31.07.2004 r.

W 1988 r. ksiądz Janyga podjął inicjatywę budowy nowego kościoła i powołał jego komitet. Budowę rozpoczęto w marcu 2000 roku , a w 2004 roku jej kontynuację ks. Janyga przekazał nowemu proboszczowi ks. Eugeniuszowi Chudkowi.
W dniu 10.05.2007 r. arcybiskup Damian Zimoń dokonał poświęcenia nowego kościoła.

- ks. Eugeniusz Chudek od 2004 roku.


Fragmenty tekstu i zdjęcia z książki Pana Stanisława Goca "Szkice z dziejów Jankowic".
HISTORIA JANKOWICKIEJ PARAFII

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH