izydor-jankowice.pl Boże spraw, abyśmy dzięki Świętemu Izydorowi, robotnikowi rolnemu, mogli pokonać naszą pychę i zawsze służyć Tobie z pokorą, w której sobie upodobałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

Jankowice od zarania należały do parafii pszczyńskiej. Przed 1939 rokiem mieszkańcy wsi uczęszczali głównie do drewnianego kościoła pod wezwaniem Świętej Jadwigi, który znajdował się w parku pszczyńskim na terenie obecnego cmentarza. Po spaleniu kościółka przez Niemców 4 września 1939 roku Jankowiczanie uczęszczali do kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Pszczynie. W latach 1948-1950 część mieszkańców, głównie Podlesia, Grobli i centrum wsi uczęszczała również w niedziele i święta na msze święte do kościoła w Studzienicach.


W 1949 roku ksiądz Józef Tchórz z Pszczyny otrzymał od biskupa Stanisława Adamskiego nakaz budowy kościoła w Jankowicach. Pierwszą lokalizację kościoła ustalono za szkołą na parceli Pana Ludwika Chroboka w rejonie byłego ośrodka zdrowia. Ostatecznie po długich dyskusjach lokalizację ustalono na parceli Pawła Pitloka i tam w dniu 24 czerwca 1950 roku rozpoczęto jego budowę.


W skład komitetu budowy weszli: mgr Franciszek Lukasek, Józef Kondzielnik, Jan Witosz, Franciszek Kuś, Franciszek Pudełko, Franciszek Gruszka, Paweł Zarembski i Teofil Wiatr.


Budowę kościoła prowadził ksiądz Józef Tchórz z Pszczyny, a pod względem technicznym nadzorował Pan Tomasz Gwoźdź.


Poświęcenia kościoła w dniu 15 września 1950 roku dokonał ksiądz dziekan Józef Okręt z Miedźnej. Po ukończeniu budowy ksiądz Tchórz pracował w Jankowicach do 10 grudnia 1950 roku.


Kolejnymi kapłanami pełniącymi posługę w Jankowicach byli:

- ks. Antoni Kraus od 14.04.1951 r. do 03.1952 r.

- ks. Antoni Lazar od 02.04.1952 r. do 09.02.1956 r.

- ks. Józef Kamiński do 08.1956 r.

- ks. Antoni Gasz od 01.09.1956 r. do 08.1958 r.

- ks. Jan Rother od 03.09. 1958 r. do 21.12.1980 r.

- ks. Arkadiusz Janyga od 27.12.1980 do 31.07.2004 r.


W 1988 r. ksiądz Janyga podjął inicjatywę budowy nowego kościoła i powołał jego komitet. Budowę rozpoczęto w marcu 2000 roku , a w 2004 roku jej kontynuację ks. Janyga przekazał nowemu proboszczowi ks. Eugeniuszowi Chudkowi.

W dniu 10.05.2007 r. arcybiskup Damian Zimoń dokonał poświęcenia nowego kościoła.


- ks. Eugeniusz Chudek od 2004 roku.Fragmenty tekstu i zdjęcia z książki Pana Stanisława Goca "Szkice z dziejów Jankowic".

HISTORIA JANKOWICKIEJ PARAFII

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH