25 kwietnia 2022

Abp Skworc na Niedzielę Miłosierdzia

Abp Skworc na Niedzielę Miłosierdzia: wołajmy jednym głosem o Boże miłosierdzie dla nas i świata całego

Wołajmy jednym głosem o Boże miłosierdzie dla nas i świata całego – apeluje do diecezjan abp Wiktor Skworc. Metropolita katowicki przygotował list na Niedzielę Miłosierdzia Bożego. 

W liście metropolita katowicki przypomina, że II Niedziela Wielkanocna jest Niedzielą Miłosierdzia i świętem patronalnym Caritas. Wylicza, czy zajmuje się  Caritas Archidiecezji Katowickiej. – Prowadzi również domy i ośrodki, w tym archidiecezjalny dom hospicyjny im. św. Jana Pawła II w Katowicach, w których pod codzienną opieką Caritas pozostaje w sumie 6 tysięcy osób – czytamy.

Arcybiskup podkreśla, że od 28 lutego br. pomoc Caritas ta jest ukierunkowana na wszechstronne wsparcie uchodźców wojennych z Ukrainy. Konkretnym działaniem jest utworzenie dwóch punktów recepcyjnych – w centrali Caritas i w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. Dzięki współpracy z Urzędami Wojewódzkim i Marszałkowskim, miastem Katowice, a także dzięki wsparciu darczyńców i wolontariuszy w punktach tych udało się już przyjąć 4 tysiące osób.

Pracownicy Urzędu Wojewódzkiego, straż graniczna, pogotowie ratunkowe, policja oraz 13. brygada Wojsk Obrony Terytorialnej dbali o sprawy urzędowe, medyczne, bezpieczeństwo oraz transport. Uchodźców wspierała Śląska Izba Aptekarska, Stowarzyszenie Lekarzy Polskich oraz operatorzy telefonii komórkowych.

– Pracownicy Caritas i wolontariusze przygotowywali posiłki, zabezpieczali podstawowe potrzeby żywieniowe i lokalowe, sprzątali pokoje i obsługiwali wydawanie darów – czytamy. Uchodźcy, którzy zamieszkali w Katowicach i w okolicy przychodzą do siedziby katowickiej Caritas po różnego rodzaju wsparcie. W ten sposób organizacja pomogła już 10 tysiącom osób.  

Parafie i darczyńcy indywidualni ofiarowali na rzecz Caritas ponad 3 miliony złotych. W darach rzeczowych organizacja przekazała 4, 5  miliona złotych, w parafiach przygotowano 5 tysięcy paczek o wartości ponad milion złotych. Paczki okazały się bardzo wielką, praktyczną i skuteczną pomocą dla ludzi na Ukrainie.

Caritas Archidiecezji Katowickiej wydała w tym czasie 45 tysięcy posiłków. Wysłała z pomocą dla Ukrainy 7 tirów i 26 samochodów ciężarowych oraz busów z żywnością, sprzętem medycznym i innymi rzeczami.

Na apel o zgłoszenie gotowości przyjęcia uchodźców odpowiedziało wiele parafii, oddając do dyspozycji 470 miejsc. – Wiele rodzin przyjęło uchodźców pod swój dach. Znaleźli oni również miejsce w budynkach parafialnych, domach rekolekcyjnych i domach zakonnych oraz w ośrodkach Caritas – pisze metropolita katowicki.

Obecnie organizacja na stronie www.katowice.caritas.pl uruchomiła zbiórkę internetową, która posłuży metodycznemu wsparciu przez utworzenie profesjonalnego Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Centrum to koordynuje działania pomocowe w wielu miejscach naszej archidiecezji.

Zwracając się do diecezjan, abp Skworc przywołał cytat z Biblii: „Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6, 2-4).

– Podana wyżej informacja Caritas nie jest „trąbieniem przed sobą”, podobnie jak i ta, że duchowni archidiecezji katowickiej wsparli pięciu swoich współbraci pracujących na Ukrainie jałmużną postną w wysokości pół miliona złotych. To informacje, które się Wam należą; informacje wewnątrzkościelne, dotyczące wspólnoty naszego lokalnego Kościoła, którą razem stanowimy – wyjaśnia hierarcha.

W liście zachęca do dalszego pomagania w imię miłości chrześcijańskiej.  – Niech świadomość, komu naprawdę pomagamy, zawsze nam towarzyszy i nadal mobilizuje do braterskiej i siostrzanej solidarności. Jej wyrazem jest także trwająca i ciągle wznosząca się rzeka modlitwy indywidualnej i wspólnotowej o łaskę pokoju dla Ukrainy i całej rodziny ludzkiej – pisze. Arcybiskup zachęca w niedzielę Miłosierdzia Bożego do wołania jednym głosem o Boże miłosierdzie dla nas i świata całego.

źródło https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/2375-wolajmy-jednym-glosem-o-boze-milosierdzie

 

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH