19 lutego 2022

Apel o modlitwę o pokój

Księże Proboszczu, Księże Administratorze,

Drogi Bracie!

Skierowany do wiernych i ludzi dobrej woli apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu o modlitwę w intencji pokoju w Europie Wschodniej czynię swoim i nadal serdecznie proszę o włączenie się w modlitewne błaganie o pojednanie między narodami. Pamiętajmy jednocześnie, że pokój nie polega wyłącznie na braku wojny i zapewnieniu równowagi sił między narodami. Wyrzekanie się nienawiści i przemocy prowadzi przede wszystkim do obrony dóbr osoby ludzkiej, swobodnej wymiany myśli między ludźmi, a także do poszanowania godności osób i narodów (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 2304).

Wezwanie o dar pokoju wypowiadane podczas modlitwy wiernych oraz śpiew Suplikacji na zakończenie każdej Mszy św. wzmocnijmy aktem indywidualnej, parafialnej i rodzinnej modlitwy różańcowej, która w miesiącach trwającej pandemii była skutecznym narzędziem działania Bożej łaski i źródłem nadziei.

Wyrażając wdzięczność za przyjęcie zaproszenia do modlitwy, osobom duchownym, konsekrowanym i wiernym świeckim życzę wsparcia Maryi, Królowej Pokoju oraz orędownictwa Świętych i Błogosławionych, zwłaszcza Patronów Europy. Wszystkim trwającym na modlitwie o pokój, który jest „dziełem sprawiedliwości” i „owocem miłości” (Gaudium et spes, 78) z serca błogosławię!

Szczęść Boże!

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki

Katowice, 16 lutego 2022 r.

 

źródło https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/2264-apel-o-modlitwe-o-pokoj

 

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH