KAŻDY z nas musi wybrać:

ŻYCIE LUB ŚMIERĆ

LUB

ŚMIERĆ

 

Nie ma żadnych wartości i zasad !

Ja i moja przyjemność liczy się tylko !

Róbta co chceta !

Nie będę służył !

 

Księga Przysłów 23. 29-35

U kogo „Ach!”, u kogo „Biada!”, u kogo swary, u kogo żale, u kogo rany bez powodu, u kogo oczy są mętne? U przesiadujących przy winie, u chodzących próbować amfory. Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak pięknie błyszczy w kielichu, jak łatwo płynie [przez gardło]: bo w końcu kąsa jak żmija, swój jad niby wąż wypuszcza; twoje oczy dostrzegą rzeczy dziwne, a serce twe brednie wypowie. Zdajesz się spać na dnie morza lub spoczywać na szczycie masztu. Obili mnie, nic nie poczułem, chłostali, nic nie wiedziałem. Kiedyż się zbudzę? Jeszcze nadal go pragnę...

ŚMIERĆ nigdy nie daje ŻYCIA tylko zniewolenie

ŚMIERĆ zawsze niesie z sobą zniszczenie, smutek

i opuszczenie.

ŻYCIE

 

Ja jestem DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM człowiek wierzący i w pełni dojrzały zawsze będzie czuwał nad sobą i swoim ciałem. Trzeźwość zapewnia kontrolę nad ciałem. Jest całkowicie aprobowana i chwalona przez Boga

 

List św. Piotra 5.8-11

"Bądźcie trzeźwi"! Czuwajcie! Przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szykując kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawiacie się jemu.

Bóg jest dawcą i miłośnikiem życia. Cieszy się życiem, daje życie w obfitości i błogosławi człowiekowi mówiąc: "Czyńcie sobie ziemię poddaną i rozmnażajcie się."

Bóg jest wspaniałym dawcą życia.

 

Stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, nosimy więc w sobie przymioty Boże. Bóg potwierdził swoją miłość i wierność do człowieka posyłając swego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa z misją odkupienia rodzaju ludzkiego. Narodziny Mesjasza z dziewicy Maryi zapoczątkowały tajemnice zbawienia która przez 3 lata wypełniała się w Jezusowym nauczaniu, prorokowaniu uzdrawianiu. Celem tajemnicy zbawienia było cierpienie i śmierć krzyżowa związana z przelaniem krwi. Tak więc dzięki ofierze Boga-Jezusa my zyskaliśmy życie wieczne. Cieszmy się i radujmy ten “Dar zbawienia” otrzymujemy za darmo i z łaski Ducha Świętego. “Dar zbawienia przyjmujemy sercem akceptując warunki Boże a te ukryte są w wierze i ufności do Boga.

APOSTOLSTWO TRZEŹWOŚCI im. Maksymiliana Kolbe

Celem "AT" (Apostolstwa Trzeźwości) i jego działalności jest:

 

 

- aktywne angażowanie się w życie parafii;

 

- formacja osobowa i modlitewna prowadząca do wzrostu i dojrzałości;

 

- pracą i zachowaniem potwierdzać swą wiarę;

 

- ofiarą pieniężną dzielić się z potrzebującymi;

 

- ukazywanie trzeźwości jako stylu życia.

 

 

Członkiem "AT" może zostać każda osoba, która deklaruje chęć uczestnictwa.

 

Apostolstwo Trzeźwości im. Maksymiliana Kolbe zrzesza osoby dobrej woli, które przez służbę i działalność przyczyniać się będą do wzrostu chwały Bożej.

 

Apostolstwo kieruje się zasadą:

"Darmo dostałeś, darmo dawaj".

 

Spotkania "AT" w DOMU PARAFIALNYM

w piątki po wieczornej Mszy św.

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH