28 kwietnia 2021

Bezpłatna pomoc prawna

Mieszkańcy powiatu pszczyńskiego bez wychodzenia z domu mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy adwokatów i radców. Wystarczy, że zadzwonią i umówią się na poradę prawną.

W trakcie pandemii porady udzielane są telefonicznie. By skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu. W tym celu wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 32 449 23 78.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie są udzielane mieszkańcom, których nie stać na prawnika. Z bezpłatnych porad mogą skorzystać także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy w ostatnim roku nie zatrudniali żadnych pracowników.

Mieszkańcy mogą również korzystać z oferty jednostek nieodpłatnego poradnictwa. Można w nich uzyskać bezpłatne porady rodzinne, psychologiczne i pedagogiczne oraz z zakresu pomocy społecznej, praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i prawa podatkowego.

Porady udzielane są także w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach interwencji kryzysowej bezrobotnym i osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Organizatorem pomocy prawnej jest powiat pszczyński. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa.

 

(źródło: Starostwo Powiatowe w Pszczynie)

 

https://www.powiat.pszczyna.pl/aktualnosci/7567-w-jaki-sposob-skorzystac-z-bezplatnej-pomocy-prawnej


Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa oraz harmonogram pracy punktów dostępne są na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz na
stronach Gmin powiatu pszczyńskiego.

 

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH