15 października 2021

Deratyzacja - przypomnienie

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI

 

Właścicielu nieruchomości jesteś zobowiązany do przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji.

 

Termin realizacji 15.10. - 31. 10. 2021 r.

 

Obowiązkiem deratyzacji objęte są wszystkie nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe na terenie Gminy Pszczyna.

 

Miejsce wyłożenia środków deratyzacji powinno być należycie oznakowane:

 

"UWAGA !  Wyłożono preparat do zwalczania gryzoni!

Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt".

 

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH