18 stycznia 2021

Drodzy Członkowie Żywego Różańca!

Działalność naszej wspólnoty, to nie tylko codzienna modlitwa, ale także wsparcie dzieła misyjnego. W 2020 roku przekazaliśmy na cele misyjne 960 zł. Każdego miesiąca wpłacaliśmy 80 zł, po 40 zł na wsparcie dwóch projektów. Pierwszy z nich to budowa kościoła Bożego Miłosierdzia w Masansie w Zambii, gdzie posługuje ksiądz Zenon Bonecki. Projekt ten realizowany był w ramach Papieskich Dzieł Misyjnych. Drugi projekt realizowany był w ramach programu Aniołowie Misji
i miał a celu pomoc ubogiej młodzieży w Musomie w Tanzanii.

W tym roku pragniemy kontynuować wsparcie misji. Wzorem roku ubiegłego, nasze środki przekażemy na 2 projekty. Nadal będziemy wspierać dzieci z Musomy w ramach projektu „Stypendia dla dzieci z Musomy w Tanzanii”, realizowanego przez program Aniołowie Misji. Pieniądze przeznaczone zostaną na edukację, pomoc zdrowotną i wyżywienie osieroconych dzieci, które trafiły pod opiekę Centrum Dobrego Samarytanina niedaleko Musomy. Drugi projekt realizowany będzie przez Papieskie Dzieła Misyjne, a jego celem będzie wsparcie działalności ewangelizacyjnej księdza Dawida Sładka, posługującego w parafii św. Abrahama w Szczucińsku na północy Kazachstanu.

Misjonarze dziękują za udzielone im wsparcie materialne oraz modlitewne. Zapewniają o modlitwie w intencji Róż Żywego Różańca i jednocześnie proszą o dalszą modlitwę w ich intencji. Składka na cele misyjne w roku 2021 wyniesie 15 zł. Pieniądze można przekazywać opiekunom róż lub pani Beacie Jucha.

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH