15 października 2022

I n f o r m a c j a

W dniu 16 października br. podczas Mszy św.  o godzinie 11:00 

Ksiądz Dziekan Dekanatu Miedźna dokona wprowadzenia nowego Administratora Parafii.

Zostanie nim ks. Andrzej MAREK.

Nasz dotychczasowy Proboszcz ks. Eugeniusz CHUDEK ze względu na stan zdrowia złożył rezygnację z pełnienia swojej funkcji w Parafii.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o ks. Andrzeju i ks. Eugeniuszu.

 

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH