04 listopada 2022

Informacja o dyspensie

DEKRET O DYSPENSIE

od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 11 listopada 2022 r.

Mając na uwadze charakter piątku przypadającego dnia 11 listopada 2022 roku,

obchodzonego jako Narodowe Święto Niepodległości, działając po myśli kan. 87 § 1 KPK,

udzielam wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie

Archidiecezji Katowickiej dyspensy od obowiązku zachowania w tym dniu

wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Korzystających z dyspensy zachęcam do podjęcia w najbliższym czasie czynu charytatywnego względnie modlitwy w intencjach Ojca Świętego i Kościoła Katowickiego.

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki

 

źródło https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/2602-dyspensa-na-11-listopada

 

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH