01 lipca 2021

Komunikat Burmistrza

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

z terenu Gminy Pszczyna

 

Burmistrz Pszczyny informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z działalności  rolniczej. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 500 zł, przy czym podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.  Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z wskazanych przez Gminę miejsc do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów :

 

  • z folii rolniczych,
  • z siatki i sznurka do owijania balotów,
  • opakowań po nawozach i typu Big Bag.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Pszczynie, w terminie do dnia 23 lipca 2021 roku.

 

Wnioski do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Miejskim w Pszczynie.

 

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100 % kosztów usuwania foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W przypadku nieotrzymania przez Urząd Miejski w Pszczynie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

Termin realizacji programu najprawdopodobniej do końca listopada 2022 roku.

 

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH