17 lutego 2023

KOMUNIKAT PRZED ŚWIĘCENIAMI

Drodzy Diecezjanie,

w najbliższą sobotę 25 lutego o godz. 15.00 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbędą się święcenia diakonatu. Czterech alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego rozpoczyna dzisiaj tygodniowe rekolekcje, przez które przygotują się bezpośrednio do przyjęcia święceń. Serdecznie proszę o Wasze modlitewne wsparcie dla nich.

Diakonat jest pierwszym stopniem sakramentu święceń. Diakoni posługują we wspólnocie Kościoła ściśle związani z biskupem i prezbiterami. Do diakonów należy między innymi asystowanie im przy celebracji Eucharystii, głoszenie Ewangelii, prowadzenie pogrzebów i pełnienie różnych dzieł miłości (por. KKK 1569n).

Do udziału w liturgii święceń zapraszam młodzież, szczególnie z parafii pochodzenia kandydatów do święceń, animatorów, lektorów i ministrantów wraz z ich księżmi opiekunami. Zapraszam również osoby należące do Towarzystwa Przyjaciół Seminarium oraz do grup wspierających modlitwą kapłanów i powołania do służby Bożej. Niech Wasza obecność przy nowych diakonach będzie dla nich umocnieniem i czytelnym znakiem, że ich posługa jest dla Was ważna.

Wierni wezwaniu Jezusa: „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2), módlmy się o nowe powołania do pełnienia w Kościele posługi płynącej z sakramentu święceń. Pamiętajmy o tegorocznych maturzystach, prosząc Boga, aby z odwagą przyjęli zaproszenie do życia według rad ewangelicznych. Przez wstawiennictwo bł. ks. Jana Machy, patrona naszego Seminarium oraz dzieła powołań do służby Bożej w Kościele katowickim, polecajmy Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi, alumnów i wychowawców seminaryjnych.

Na pełnienie chrześcijańskiego powołania wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki

Katowice, 16 lutego 2023 r.

 

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH