28 lutego 2023

Kondolencje

Byłemu Sołtysowi Michałowi Pudełko - Radnemu Naszego Powiatu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
 
Mamy
 
składają :
Sołtys Marek Wojtala
Rada Sołecka , Koło Gospodyń Wiejskich i Kółko Rolnicze oraz Dyrekcja i pracownicy ZSP w Jankowicach

 

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH