21 sierpnia 2021

Matko Piekarska, Opiekunko sławna...

Dziś, 22.08.2021 r. odbywa się pielgrzymka kobiet i dziewcząt do MB Piekarskiej.

Łączymy się w modlitwie z pielgrzymującymi do piekarskiego sanktuarium.

 

1. Matko Piekarska, Opiekunko sławna,

Orędowniczko wszelkich łask.

Co nam cudami słyniesz z dawien dawna,

Przyodziewając kraj nasz w blask.

Ref. Ciebie dziecięcym sercem błagamy:

Weź pod opiekę zbożny nasz lud.

Lepszej od Ciebie Matki nie mamy,

co by w błękity wiodła nas cnót.

 

2. Któraś chrześcijaństwo całe ocaliła,

Jako wojsk jego czujna straż,

Kiedyś pod Wiedniem Turków rozgromiła,

Biorąc pod płaszcz Twój hufiec nasz.

 

3. Któraś w stolicy czeskiej przyodziała

Obraz Twój sławny w nowy blask,

Kiedy jej ludność z dżumy wyzdrowiała

Cudem zjednanych przezeń łask.

 

4. Matko, przed którą niegdyś monarchowie

Kornie schylali zbrojną skroń.

Której rycerstwo, szlachta i wodzowie

W hołdzie składali lśniącą broń.

 

5. O, Matko, którą czcili dygnitarze,

Zdobiąc wotami obraz Twój,

Której i Ojciec Święty złożył w darze

Złotej korony godny strój.

 

6. Lud i kapłani, sercem Ci oddani,

Światli biskupi z różnych stron

Nieśli Ci w dani, jako swojej Pani,

Hymn ten błagalny przed Twój tron.

 

7. Matko litości, rwą się wciąż do Ciebie

Wiernych zastępy z miast i wsi,

Prosząc o pomoc w duszy swej potrzebie,

Żebrząc jaśniejszych dróg i dni.

 

(sł. ks. J. Bujara; m. F. Nowowiejski)

 

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH