24 marca 2022

Nabożeństwo wynagradzające pierwszych pięciu sobót

Od 2 kwietnia przez najbliższe pięć pierwszych sobót miesiąca,

po porannych Mszach św. w naszym Kościele będą odprawiane

Nabożeństwa wynagradzające pierwszych pięciu sobót.

 

"Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój..."

 

Maryja prosiła w Fatimie o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu i o nabożeństwo wynagradzające w pierwsze soboty miesiąca.

Druga część prośby pozostaje wciąż niewypełniona.

 

Maryja prosi o poświęcenie Rosji i ...

wynagrodzenie!

 

Od ponad miesiąca jesteśmy świadkami okrutnej wojny na Ukrainie. Każdego dnia widzimy obrazy bombardowanych ukraińskich miast, kolejnych ofiar. Widzimy także rzesze uchodźców.

 

W dniu 25 marca Papież Franciszek ponowił to , co rozpoczął św. Jan Paweł II, a mianowicie zawierzenie Rosji, a teraz także Ukrainy, Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

Było to odnowienie prośby, jaką Matka Boża przekazała pastuszkom w Fatimie. Intencją zawierzenia jest prośba o przywrócenie pokoju oraz o opamiętanie agresorów.

 

Ojciec Święty Franciszek chciał tym zawierzeniem wprost nawiązać do prośby, jaką Matka Boża przedstawiła podczas objawień fatimskich:

 

"Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeśli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świeci, wywołując wojny i prześladowania Kościoła".

 

"Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechniać na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie".

 

Dlaczego pięć sobót wynagradzających?

Chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:

1. Obelgi przeciw Niepokalanemu poczęciu.

2. Przeciw Jej Dziewictwu.

3. Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu.

4. Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki.

5. Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

 

Warunki nabożeństwa wynagradzającego:

1. Spowiedź św. – może być odprawiona wcześniej.

2. Komunia Święta wynagradzająca.

3. Odmówienie jednej części Różańca Św. (5 tajemnic).

4. Rozważanie 15 minutowe odnośnie tajemnic różańcowych.

Wszystkie warunki wypełniamy, wzbudzając intencję wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH