17 kwietnia 2024

OBWIESZCZENIE

SOŁTYS SOŁECTWA JANKOWICE

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA

NA SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 24.04.2024 R. O GODZ. 17.00

W REMIZIE OSP, UL. KASZTANOWA 9

 

 

W PROGRAMIE ZEBRANIA:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Wybór protokolanta.

4. Sprawozdanie Sołtysa z działalności oraz z wykonania planu

finansowo-rzeczowego za rok 2023 – podjęcie uchwały.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z zebrania poprzedniego.

6. Przedstawienie preliminarza wydatków na rok 2024.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie zebrania

 

SOŁTYS SOŁECTWA JANKOWICE

MAREK WOJTALA

 

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH