16 marca 2022

Obwieszczenie Sołtysa

SOŁTYS SOŁECTWA JANKOWICE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA NA SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE WIEJSKIE.

Szczegóły tutaj.

 

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH