09 maja 2022

Przed święceniami prezbiteratu

Drodzy Bracia i Siostry!

Dzisiaj, w niedzielę Dobrego Pasterza, ośmiu diakonów rozpocznie wieczorem rekolekcje, przygotowujące ich bezpośrednio do przyjęcia sakramentu święceń kapłańskich w stopniu prezbiteratu. Diakonów pochodzących ze wspólnot parafialnych Archidiecezji Katowickiej oraz prowadzącego rekolekcje ojca duchownego naszego Seminarium polecam modlitwie całej rodziny diecezjalnej. Święcenia odbędą się w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, w święto św. Macieja Apostoła, w  sobotę 14 maja br. o godz. 10.00. Wszystkich diecezjan zapraszam do duchowego uczestnictwa w tej uroczystości, zaś wspólnoty parafialne, z których pochodzą diakoni, i te, w których pełnili staże, ich rodziny, przyjaciół i znajomych oraz wspierające ich wspólnoty modlitewne - do udziału w liturgii święceń w katedrze. Szczególne zaproszenie kieruję do służby liturgicznej i młodzieży z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Ruchu Światło – Życie.

Serdecznie proszę wszystkich, aby każde odkryte lub dopiero odkrywane powołanie było w rodzinie Kościoła otoczone życzliwością i modlitewnym wsparciem. Dlatego polecam Waszej pamięci modlitewnej maturzystów: prośmy dla nich o światło Ducha Świętego na czas zdawania egzaminów i podejmowania decyzji o wyborze drogi życiowej. Módlmy się, aby wszyscy powołani przez Boga do wyłącznej służby w Kościele mieli odwagę, by pójść za głosem powołania oraz o wytrwanie w powołaniu dla wszystkich, którzy już udzielili Bogu pozytywnej odpowiedzi i idą drogą realizacji powołania, pełnienia misji.

W tym miesiącu maju papież Franciszek wzywa nas papieską intencją Apostolstwa Modlitwy: „Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie w służbie”.

 Wzór poświęcenia się w służbie dał nam patron naszego seminarium ks. Jan Franciszek Macha, który całkowicie poświęcił swoje krótkie kapłańskie życie ofiarom wojny.

 Wszystkim, którzy realizują swoje chrześcijańskie powołanie, pamiętając, że „nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (por. J 15,13), błogosławię w imię Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza.

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki

 

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH