01 lipca 2021

Ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca deklarujemy czym ogrzewamy dom w CEEB

1 lipca ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw ma obowiązek złożyć deklarację.

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawierać będzie takie informacje, jak: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw; informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach; numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie); adres e-mail (opcjonalnie). Deklarację można złożyć elektronicznie lub w formie papierowej (w urzędzie gminy).

Złożenie deklaracji to obowiązek właścicieli oraz zarządców budynków. Będziemy mieli 12 miesięcy na wysłanie deklaracji w przypadku budynków już istniejących lub 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła w przypadku nowych obiektów.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, która odpowiada za bazę CEEB - gunb.gov.pl.

 

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH