24 czerwca 2023

Słowo abp. Adriana do diecezjan

Drodzy Diecezjanie,

 

z okazji rozpoczynających się wakacji dziękuję wszystkim nauczycielom, uczniom i katechetom za trud całorocznej pracy. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z osiągniętych wyników. Oby udało się wam dobrze odpocząć i nabrać sił do podejmowania nowych zadań.

 

Chciałbym też serdecznie podziękować wszystkim za udział w moim ingresie do katowickiej katedry. Dziękuję za obecność, modlitwę, życzliwość i wszelkie wsparcie.

 

Jednocześnie chciałbym bardzo prosić o podjęcie w tych dniach duchowego wysiłku w intencji nowych powołań do kapłaństwa. „Istnieje dziś szczególna konieczność - pisał już lata temu św. Jan Paweł II w Pastores dabo vobis - aby rozpowszechniało się i utrwalało przekonanie, że troska o powołania jest łaską i odpowiedzialnością powierzoną wszystkim bez wyjątku członkom Kościoła” (PDV, 41).

 

Weźmy sobie te słowa Papieża mocno do serca. Powołania są darem Bożym, o który pokornie prosimy Pana żniwa (por. Łk 10,2) i za który z radością Mu dziękujemy. Oprócz modlitwy, proszę o podjęcie w tej intencji dobrowolnych wyrzeczeń, postów i umartwień.

 

Tych zaś, którzy zastanawiają się nad wstąpieniem do Seminarium, zachęcam do zrobienia odważnego kroku. Nie bójcie się. W czasie seminaryjnej formacji będziecie mogli z pomocą kompetentnych wychowawców odkryć, czy myśli, które macie teraz w sercu, to powołanie czy przywidzenie. Jeśli powołanie, byłoby wielką stratą na nie nie odpowiedzieć. Stratą dla całego Kościoła.

 

Z modlitwą i błogosławieństwem,

 

Wasz biskup Adrian

 

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH