WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH

 

 

2022.05.05 Informacja ws. podatku - II RATA

II RATA podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego na rok 2022 BĘDZIE POBIERANA w dniach:

12 maja (czwartek) od godz. 1600 do 1800

13 maja (piątek) od godz. 0800 do 1000

w domu parafialnym.

 

2022.03.16 Obwieszczenie Sołtysa

Szczegóły tutaj

 

2022.03.08 Ogłoszenie Starosty Pszczyńskiego

w sprawie tymczasowej zmiany działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pszczyńskiego dostępne  <<TUTAJ>>

 

2022.03.07 Informacja ws. podatku

I RATA podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego na rok 2022 BĘDZIE POBIERANA w dniach:

14 marca (poniedziałek) od godz. 1600 do 1800

15 marca (wtorek) od godz. 0800 do 1000

w domu parafialnym.

 

2022.01.08 Wysoce zjadliwa grypa ptaków

UWAGA BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT

Weszło w życie ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów bielskiego i pszczyńskiego oraz miasta Bielsko-Biała

Pojawiły się w naszej Gminie tablice ostrzegawcze

Rozporządzenie obowiązuje do dnia 29 stycznia 2022 r .W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 w gospodarstwie na terenie powiatu bielskiego ustala się:

1) obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej „obszarem zapowietrzonym”, obejmujący:

a) w powiecie bielskim, w gminie Bestwina miejscowości: Bestwina, Bestwinka i Kaniów,

b) w powiecie bielskim, w gminie Wilamowice miejscowość Dankowice,

c) w powiecie bielskim, w gminie Czechowice-Dziedzice miejscowość Czechowice-Dziedzice;

2) obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej „obszarem zagrożonym”, obejmujący:

a) w powiecie bielskim, w gminie Jasienica miejscowości: Mazańcowice i Międzyrzecze Dolne,

b) w powiecie bielskim, w gminie Kozy miejscowość Kozy,

c) w powiecie bielskim, w gminie Wilamowice miejscowości: Hecznarowice, Nowa Wieś za Sołą, Pisarzowice, Stara Wieś, Wilamowice i Zasole Bielańskie,

d) w powiecie bielskim, w gminie Czechowice-Dziedzice miejscowości: Ligota i Zabrzeg,

e) w powiecie bielskim, w gminie Bestwina miejscowość Janowice,

f) miasto Bielsko – Biała osiedla: Biała Krakowska, Biała Północ, Biała Wschód, Dolne Przedmieście, Hałcnów, Komorowice Krakowskie, Komorowice Śląskie, Lipnik i Stare Bielsko,

g) w powiecie pszczyńskim, w gminie Goczałkowice-Zdrój miejscowość Goczałkowice-Zdrój,

h) w powiecie pszczyńskim, w gminie Pszczyna miejscowości: Ćwiklice, Jankowice, Łąka, Pszczyna i Rudołtowice,

i) w powiecie pszczyńskim, w gminie Miedźna miejscowości: Fydek, Gilowice, Góra, Grzawa, Miedźna i Wola.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,

b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

2) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);

3) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;

4) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu;

2) wyprowadzania z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

3) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

4) wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw gdzie jest utrzymywany drób bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

6) wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

2. Środka określonego w ust. 1 w pkt 2 nie stosuje się w odniesieniu do ssaków utrzymywanych wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających kontaktu z drobiem i innymi ptakami oraz niemających dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki.

3. Środka określonego w ust. 1 w pkt 3 nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zagrożony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się.

Zabezpiecz swoje zwierzęta

źródło https://www.facebook.com/miedzna/photos/a.1707665242803894/3126690670901337/?__cft__[0]=AZU60FziC8NsotbN9ybs_fxFQII3pNwM_NhL028UMBQyboNpA0VbZpA3TIEkhiUVyGpmJX2m12Y6CryR5gvAm997ufSDSM3yT4qQq0z885LvuRCZWi4LCaV_u9dXMt4MOeqUnUn0Iou8wAYDLyelbVINLvMCqnAAwcAURIqKmWrE2wjjmQpb9MgzxPOE1kNxl9Bms1-qFzJtepwON8pZaprdEdfLNi8j3N7C4LMw7bgPPw&__tn__=EH-y-R

SOŁECTWO JANKOWICE