18 stycznia 2021

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Hasło tygodnia: Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (por. J 15,5–9)

 

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii Jana 15,1–17. Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane we wspólnocie Grandchamp w Szwajcarii.

 

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

  • Dzień 1: Przyjmując wybranie
  • Dzień 2: Dojrzewając wewnętrznie
  • Dzień 3: Formując jedno ciało
  • Dzień 4: Modląc się wspólnie
  • Dzień 5: Pozwalając się przemienić słowem
  • Dzień 6: Przyjmując innych
  • Dzień 7: Wzrastając w jedności
  • Dzień 8: Jednając się z całym stworzeniem

 

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy, rozważania, informacje o Wspólnocie z Grandchamp. Broszurę można nabyć w centralach Kościołów.

 

Ze względu na pandemię COVID-19 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2021 r. będzie wyglądał inaczej niż w latach ubiegłych. Decyzje o jego przebiegu w poszczególnych regionach są podejmowane lokalnie.

 

Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 odbędzie się w sobotę, 23 stycznia, o godz. 18:00 w rzymskokatolickiej archikatedrze w Łodzi. Kazanie wygłosi prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec.

 

Poniżej informacje na temat przebiegu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 na terenie Śląska:

 

20 stycznia, środa, godz. 17:30, Częstochowa

Kościół ewangelicko-augsburski Wniebowstąpienia Pańskiego, ul. Śląska 20 Kazanie: bp Marian Niemiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski, przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej)Transmisja w internetowej TV Niedziela

 

22 stycznia, piątek, godz. 18:00, Częstochowa

Kościół rzymskokatolicki św. Józefa, ul. Okrzei 41 Msza św. o jedność chrześcijan Przewodniczy: abp Wacław Depo (rzymskokatolicki metropolita częstochowski)Transmisja w internetowej TV Niedziela

 

24 stycznia, niedziela, godz. 17:00, Katowice

Kościół ewangelicko-augsburski Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Warszawska 18 Nabożeństwo centralne Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej Kazanie: abp Abel (Kościół Prawosławny, wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej)Transmisja w TVP3 Katowice, Radiu Katowice oraz w internecie

 

30 stycznia, sobota, godz. 15:00, Katowice

Rzymskokatolicka bazylika pw. św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oo. franciszkanów, ul. Panewnicka 76 Kazanie: ks. Henryk Reske (Kościół Ewangelicko-Augsburski) Ekumeniczne kolędowanie

 

źródło: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 | Polska Rada Ekumeniczna (ekumenia.pl)

 

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH