05 lipca 2021

Wracają stacjonarne nieodpłatne porady prawne

W czasie pandemii nieodpłatna pomoc prawna udzielana była telefonicznie. Teraz porady udzielane będą także stacjonarnie w punktach zlokalizowanych w każdej gminie.

5 lipca punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie powiatu pszczyńskiego wznowią stacjonarną działalność. W dalszym ciągu możliwe będzie uzyskanie porady przez telefon, przy użyciu komunikatora internetowego lub emaila.

Aby uzyskać poradę, wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 32 449 23 78 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz ustalić termin. Zgłoszenie można wysłać także mailowo (niepelnosprawni@powiat.pszczyna.pl) lub umówić się na poradę osobiście w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie, ul. Antesa 11, pokój nr 1 (obok kaplicy szpitalnej).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie są udzielane mieszkańcom, których nie stać na prawnika. Z bezpłatnych porad mogą skorzystać także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy w ostatnim roku nie zatrudniali żadnych pracowników.

W 2020 roku w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu udzielonych zostało niemal 1000 porad. Organizatorem pomocy prawnej jest Powiat Pszczyński. Zadanie finansowane jest ze środków Budżetu Państwa.

Na terenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej obowiązuje zasada zasłaniania ust i nosa. Szczególne zasady funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pszczyńskiego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 określa specjalne zarządzenie.

Zarządzenie Starosty Pszczyńskiego z 30 czerwca 2021 r.

Adresy oraz harmonogram pracy punktów nieodpłatnych porad prawnych w powiecie pszczyńskim (https://www.powiat.pszczyna.pl/dla-mieszkancow/nieodplatna-pomoc-prawna/punkty-nieodplatnych-porad-w-powiecie)

Szczegółowe informacje wraz z aktualną listą jednostek nieodpłatnego poradnictwa (można uzyskać na www.powiat.pszczyna.pl w zakładce „Nieodpłatne porady prawne” lub www.bip.powiat.pszczyna.pl w zakładce „Nieodpłatna Pomoc Prawna” oraz na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

 

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH