Nr 2/2/2019 - LISTOPAD 2019

 

 

Śpieszmy się kochać...

 

 

 

 

 

Listopad to miesiąc, w którym wspominamy zmarłych.

Ksiądz Jan Twardowski napisał:

 

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą

zostaną po nich buty i telefon głuchy

tylko to co nieważne jak krowa się wlecze

najważniejsze tak prędkie że nagle się staje

potem cisza normalna więc całkiem nieznośna

jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy

kiedy myślimy o kimś zostając bez niego”.

 

W swoich modlitwach pamiętajmy o naszych bliskich zmarłych, wspomnijmy swych przyjaciół i znajomych, ale nie zapominajmy o tych, za których nie ma się kto pomodlić.

---

Jeśli już dawno nie odwiedziłeś swoich schorowanych dziadków, wydzwania do Ciebie wujek, z którym nie zawsze się dogadujesz, ale zaprasza do siebie, bo chce porozmawiać, jesteś z kimś skłócony… Pamiętaj, pospiesz się, żebyś nie musiał żałować, że się spóźniłeś.
Śpiesz się wybaczać, śpiesz się kochać…

 

 

[Ł.M.]

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

 

Z Waszej strony...

 

„Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa”.

Rz 10, 17

 

W październiku odbyło się drugie z kolei spotkanie ósmoklasistów przygotowujących się
do sakramentu bierzmowania. Wśród poruszanych spraw mówiliśmy także o tym, czym jest wiara. Poniżej  możecie przeczytać jak nasi młodzi przyjaciele rozumieją to pojęcie.

 

„Wiara jest dla mnie nadzieją i moją relacją z Panem Bogiem”.

Natalia

 

„Wiara – powołanie, coś w co wierzymy, skłania nas do refleksji nad swoimi czynami, dobrowolne spotkanie ze swoim Królem, nadzieją, spotkanie z reakcją”.

Mikołaj

 

„Wiara – nadzieja, wiara w kogoś, wiara w cuda, zaufanie”.

Emilia

 

„Wiara jest dla mnie tradycją, jest zbawieniem, wsparciem”.

Karolina

 

„Być blisko tego w co się wierzy”.

Mateusz

 

„Bycie blisko Pana Boga, rozmowa, spotkanie z Bogiem”.

Tomek

 

„Wiara to modlitwa. Spotkanie z Bogiem”.

 Jakub

 

A czym dla Ciebie jest wiara?

[Ł.M.]

 

Papież do młodych

 

Z orędzia Papieża Benedykta XVI…

 

Budować życie na Chrystusie, z radością przyjmując Jego słowo i wcielając w życie Jego nauczanie: oto, młodzi trzeciego tysiąclecia, wasz program! Jest rzeczą naglącą, aby powstało nowe pokolenie apostołów, zakorzenionych w słowie Chrystusa, zdolnych odpowiedzieć na wyzwania naszych czasów i gotowych szerzyć wszędzie Ewangelię. Tego żąda od was Pan, do tego nawołuje was Kościół, tego świat - chociaż o tym nie wie - oczekuje od was”.

[https://papiez.wiara.pl]

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

 

Pieśń na listopad

 

1. U drzwi Twoich stoję, Panie, U drzwi Twoich stoję, Panie,

Czekam na Twe zmiłowanie, Czekam na Twe zmiłowanie.

 

2. Któryś pod postacią chleba Prawdziwy Bóg jesteś z nieba.

 

3. W tej Hostii jest Bóg żywy, Choć zakryty, lecz prawdziwy.

 

4. W tym Najświętszym Sakramencie, Z nieba stawa w tym momencie.

 

5. Jak wielki cud Bóg uczynił, Gdy chleb w Ciało swe przemienił.

 

6. A nam pożywać zostawił, Ażeby nas przez to zbawił.

 

7. Święty Mocny, Nieśmiertelny, W majestacie swym niezmierny.

 

8. Aniołowie się lękają, Gdy na Jego twarz patrzają.

 

Twoja modlitwa

 

Prosiłem Pana Boga o siłę, aby triumfować,

On dał mi słabość, abym nauczył się smaku rzeczy małych.

Prosiłem Go o zdrowie, aby robić rzeczy duże,

On dał mi chorobę, abym robił rzeczy lepsze...

Prosiłem Go o bogactwo, aby być szczęśliwym,

On dał mi ubóstwo, abym był wrażliwym...

Prosiłem Go o moc, aby ludzie liczyli na mnie,

On dał mi słabość, abym potrzebował tylko Boga...

Prosiłem go o towarzystwo, aby nie być samemu,

On dał mi serce udolne kochać wszystkich braci...

Prosiłem go o wszystko, aby cieszyć się życiem,

On dał mi życie, aby cieszyć się wszystkim.

Amen.

[http://www.podegrodzie.diecezja.tarnow.pl]

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

 

Krzyżówka nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZIOMO: 1 Więzień, kandydat do amnestii udzielanej z okazji święta Paschy; 7 Baśniowy duszek; 8 Mocny w ręku; 9 Ptasie boisko; 11 Jednostka miary w Persji; 12 Produkowała Fiaty 126 p; 13 TVP … dla dzieci; 15 Wybitny egzemplarz; 16 Samochód z Niemiec; 17 Żądlący owad; 18 Przy Europie; 19 Afrykańskie państwo nad Morzem Śródziemnym; 22 Przed rzutnikiem; 25 Smok z "Ulicy Sezamkowej".

 

PIONOWO: 1 Jeden z sakramentów; 2 Rozpoczął ją Marcin Luter; 3 Pismo Święte; 4 Symbol antymonu; 5 Nabożeństwo, Msza Święta; 6 Mieszkają w Stambule; 10 Sieć fast foodów; 14 Wyższy duchowny; 20 Miasto na Honsiu; 21 Ogród owocowy; 23 Do, na, w kierunku, w stronę; 24 Pierwsza osoba liczby pojedynczej.

 [Ł.M.]

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na nasz adres e-mailowy do 14 listopada.

Wśród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie wylosowana zostanie książka.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 1: RÓŻANIEC. Książkę otrzymuje Mateusz. O sposobie odbioru nagrody poinformujemy e-mailem.

Dziękujemy za przesłane odpowiedzi.

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH