Nr 5/2/2020 - LUTY 2020

 

 

Ofiarowanie Pańskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa obchodzonego 2 lutego święta wywodzi się od dwóch terminów greckich: Hypapante oraz Heorte tou Katharismou, co oznacza święto spotkania i oczyszczenia.

Oba te święta były głęboko zakorzenione w tradycji Starego Testamentu. W tym samym dniu w Kościele powszechnym przypada Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony przez Papieża Jana Pawła II. W polskiej tradycji katolickiej obchodzone jest jako święto Matki Boskiej Gromnicznej.

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia
po Bożym Narodzeniu.
Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.

Kościół wszystkim ważniejszym wydarzeniom z życia Chrystusa daje w liturgii szczególnie uroczysty charakter.

Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Dwa wieki później pojawiło się również w Kościele zachodnim.

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

 

Z Waszej strony...

 

Witajcie Młodzi Przyjaciele!

Przekazuję Wam piąty numer „Izydora”. Jak pisałem w wydaniu styczniowym, w związku
z rozpoczęciem w Kościele roku pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”, poniżej możecie znaleźć fragment kolejnej encykliki Papieża Jana Pawła II.

Jak zwykle zapraszam do pisania na adres gazetki oraz do rozwiązania krzyżówki.

[Ł.M.]

 

Z encyklik Papieża Jana Pawła II

 

Dives in Misericordia (O Bożym Miłosierdziu) to druga encyklika Jana Pawła II, która ogłoszona została 30 listopada 1980 r. w Watykanie. Wraz ze wcześniejszą encykliką Redemptor hominis o Chrystusie i późniejszą Dominum et vivificantem o Duchu Świętym, stanowi trzyczęściową refleksję na temat Boga jako Trójcy Świętej, którą Papież podjął na początku swego pontyfikatu.

A tymi słowami Papież zaczyna swoją drugą encyklikę:

 

„BOGATY W MIŁOSIERDZIU SWOIM BÓG” (por. Ef 2, 4) jest Tym, którego objawił nam Jezus Chrystus jako Ojca. Objawił nam Go zaś i ukazał w sobie — Jego Synu (por. J 1, 18; Hbr 1, 1 n.). Pamiętna jest owa chwila, kiedy Filip, jeden z dwunastu Apostołów, zwracając się do Chrystusa, mówi: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”, a na te słowa Jezus daje następującą odpowiedź: już „tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14, 8 n.). Słowa te zostały wypowiedziane w czasie mowy pożegnalnej, pod koniec uczty paschalnej, z którą rozpoczynały się wydarzenia owych świętych dni, mające potwierdzić raz na zawsze, iż „Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia” (Ef 2, 4 n.).

Idąc za nauką Soboru Watykańskiego II i odpowiadając na szczególną potrzebę czasów,
w których żyjemy, poświęciłem Encyklikę Redemptor hominis prawdzie o człowieku, która w pełni i do końca odsłania się w Chrystusie. Nie mniejsza potrzeba tych przełomowych i trudnych czasów przemawia za tym, aby w tym samym Chrystusie odsłonić raz jeszcze oblicze Ojca, który Jest „Ojcem miłosierdzia oraz Bogiem wszelkiej pociechy” (por. 2 Kor 1, 3).

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

 

Pieśń na luty

 

1. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój,

Z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój.

Ty w sercu moim trwasz,

Z miłością Stwórcy ziem

Tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim.

 

2. Być bliżej Ciebie chcę na każdy dzień,

za Tobą życiem swym iść jako cień.

Daj tylko, Boże dusz,

obecność Twoją czuć,

myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć.

 

3. Choć jak wędrowiec sam idę przez noc,

w Tobie niech siłę mam i w Tobie moc,

gdy czuwam i wśród snu,

czy słońce jest, czy mrok

niechaj mnie strzeże Twój, o Panie, wzrok.

 

4. Być bliżej Ciebie chcę i w śmierci czas,

gdy mnie już będzie krył grobowy głaz.

być bliżej Ciebie chcę

to me pragnienie czuj,

bom ja jest dziecię Twe, Tyś Ojciec mój.

 

5. Promieniem słońca Bóg, odblaskiem zórz.

Po nocy krętych dróg i strasznych snów.

Przyjm Panie wdzięczny śpiew, za Twoje Ciało, Krew,

Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój.

 

Twoja modlitwa

 

Proszę Cię, Panie, za moje rodzeństwo.

Spraw, byśmy się zgadzali

i pomagali sobie wzajemnie.

Błogosław każdemu z nas na jego drodze

i zachowaj nas w miłości wzajemnej.

Amen.

[http://www.pacierz.pl]

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

 

Krzyżówka nr 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZIOMO: 1 Zamordowany kapelan "Solidarności"; 6 Rekreacyjna jazda na nartach; 8 Traktowanie siebie jako ośrodka wszystkiego; 10 … majątku, bogactwo; 11 Kończy pacierz; 13 Banieczka w kształcie dzbanuszka do wody, do wina, używana podczas Mszy Św.; 14 Ma kota; 15 Cierpienie; 16 Okres dziejów; 17 Marka samochodu z USA; 18 ...-Ulm ; miasto w Niemczech, w Bawarii; 19 Marka proszku; 20 Państwo w Ameryce Północnej; 21 Mała Elżbieta.

 

PIONOWO: 1 Przed wtorkiem; 2 Zawody sportowe dla zawodników z niepełnosprawnościami; 3 Nauka o chorobach zakaźnych; 4 Amnezja, czyli...pamięci; 5 On, Ona, …; 7 Dumnie, chełpliwie, pyszałkowato; 9 Mały model; 12 Mama mamy.

 [Ł.M.]

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na nasz adres e-mailowy (podając imię, nazwisko
i swój wiek) do 21 lutego.

Wśród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie wylosowana ostanie książka.

 

Rozwiązanie Krzyżówki nr 4: TRZEJ KRÓLOWIE. Książkę otrzymuje Zuzanna lat 14.
O sposobie odbioru nagrody informujemy e-mailem.

 

Dziękujemy wszystkim czytelnikom za przesłane odpowiedzi.

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH