Nr 8/5/2020 - MAJ 2020

 

 

Święty Izydor 

 

Izydor urodził się w Madrycie ok. 1080 r. Pochodził z ubogiej, ale szczerze religijnej rodziny, która z niewiadomych przyczyn przeniosła się na wieś. Bieda w domu zmusiła Izydora jako młodzieńca do pracy w charakterze parobka u zamożnego sąsiada, Jana Vargasa. Z tego czasu pochodzi piękna legenda: oskarżono Izydora, że za mało pracuje, a za wiele się modli. Zdziwiło to gospodarza, u którego pracował, gdyż zawsze powierzone mu prace były na czas dobrze wykonane. Postanowił jednak podpatrzeć. Ujrzał Izydora zatopionego w modlitwie i anioła, który za niego wykonywał orkę.

Po pewnym czasie Izydor ożenił się i wraz ze swoją małżonką, bł. Marią Toribia, przeniósł się do Madrytu. Tu żona porodziła mu syna. Kiedy Arabowie zajęli Madryt, Święty był zmuszony go opuścić. Rychło wszakże do niego powrócił, kiedy miasto zostało odbite z rąk Arabów. Izydor zasłynął z pobożności, z ducha pokuty i z uczynków miłosierdzia. Wszystkim, co w jego mniemaniu mu zbywało, choć sam ubogi, chętnie dzielił się z uboższymi od siebie. Zmarł około roku 1130. Pochowany został na cmentarzu św. Andrzeja. W roku 1170 przeniesiono jego śmiertelne szczątki do kościoła, w którym jako dziecko otrzymał chrzest. Cuda, jakie działy się przy jego grobie, ściągały mnóstwo pielgrzymów. Pomiędzy błogosławionych zaliczył go papież Paweł V w roku 1619, a w kilka lat potem papież Grzegorz XV w roku 1622 wyniósł go do chwały świętych.

Św. Izydor Oracz doznaje szczególnej czci w Madrycie, gdzie w jego uroczystość urządza się wspaniałe celebry w kościołach oraz festyny na ulicach. Także w Polsce jako patron rolników doznawał kiedyś wielkiej czci. Od około dwudziestu lat jego kult jest przywracany, zwłaszcza w okolicach Białegostoku. Jest patronem diecezji kieleckiej, Madrytu, Saragossy oraz rolników.

[https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci]

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

 

Z Waszej strony...

 

Witajcie Młodzi Przyjaciele!

Przekazuję Wam majowy numer „Izydora”. Tradycyjnie zapraszam do zapoznania się z fragmentem kolejnej encykliki Papieża Jana Pawła II. Jako pieśń na maj proponuję tekst „Po górach, dolinach” oraz modlitwę o zapał. W cyklu Kartka z kalendarza przegląd ważniejszych dat miesiąca. Jak zwykle zapraszam do pisania na adres gazetki oraz do rozwiązania krzyżówki.                                                                                                                                                                                                                                                                     [Ł.M.]

 

 

Z encyklik Papieża Jana Pawła II

 

 

Encyklika Dominum et Vivificantem, O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata, składa się
z 3 części. Napisana została w 1986 roku. W tym numerze „Izydora” zerkniemy do fragmentów pierwszej części Duch Ojca i Syna dany Kościołowi.

Papież w niej pisze miedzy innymi:

3. Gdy czas odejścia Jezusa Chrystusa z tego świata już się przybliżył, zapowiedział On Apostołom „innego Pocieszyciela” (J 14, 16). Jan ewangelista, obecny tam, pisze, że podczas wieczerzy paschalnej, która poprzedziła dzień męki i śmierci, Jezus przemówił do nich w takich słowach: „A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu (...). Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze — Ducha Prawdy” (J 14, 13. 16 n.).

Tego właśnie Ducha Prawdy nazywa Chrystusa Parakletem. Parakletos zaś znaczy „Pocieszyciel”, a znaczy również „Orędownik” lub „Rzecznik”. Chrystus nazywa Ducha Prawdy „innym” Pocieszycielem, drugim, gdyż On sam, Jezus Chrystus jest pierwszym Pocieszycielem (por. 1 J 2, 1); pierwszym nosicielem i dawcą Dobrej Nowiny. Duch Święty przychodzi po Nim i za Jego sprawą, ażeby dzieło Dobrej Nowiny zbawienia kontynuować w świecie przez Kościół. O tej kontynuacji swego dzieła przez Ducha Świętego mówi Chrystus kilkakrotnie w czasie
tej samej rozmowy pożegnalnej, przygotowując Apostołów, zgromadzonych w Wieczerniku,
do swego odejścia przez mękę i śmierć krzyżową.

Słowa, do których tutaj będziemy się odwoływać, znajdują się w zapisie Ewangelii Janowej. Każde z nich dodaje jakąś nową treść do tej samej zapowiedzi i obietnicy. Równocześnie zaś są one wewnętrznie ze sobą powiązane, nie tylko perspektywą tych samych wydarzeń,
ale równocześnie perspektyw tajemnicy Ojca, Syna i Ducha Świętego, która nigdzie może
w Piśmie Świętym nie znajduje tak szczególnego wyrazu, jak właśnie tutaj.

4. Oto Chrystus mówi z kolei: „A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem” (J 14, 26). Duch Święty będzie Pocieszycielem Apostołów oraz Kościoła, jako stale obecny wśród nich — choć niewidzialny — Nauczyciel tej samej Dobrej Nowiny, co Chrystus. „Nauczy” i „przypomni” — to znaczy nie tylko, że w sobie właściwy sposób będzie nadal pobudzał do rozpowszechniania Ewangelii zbawienia, ale znaczy także, iż będzie dopomagał we właściwym zrozumieniu treści Chrystusowego Orędzia, że zapewni mu ciągłość i tożsamość wśród zmieniających się warunków i okoliczności. Duch Święty sprawi więc, że w Kościele trwać będzie zawsze ta sama Prawda, jaką Apostołowie usłyszeli od swego Mistrza.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

 

Pieśń na maj

 

 

1. Po górach, dolinach

Rozlega się dzwon.

Anielskie witanie

Ludziom głosi on.

Ref. Ave, ave, ave Maryja,

Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja.

2. Bernardka dziewczynka

Szła po drzewo w las.

Anioł ją tam wiedzie,

Bóg sam wybrał czas.

Ref. Ave, ave...

3. Wtem wicher zaszumiał

Gwałtowny od skał.

W niej serce zadrżało -

Cud się spełnić miał.

Ref. Ave, ave...

 

Twoja modlitwa

 

Panie, czasami nic mi się nie chce i mam wszystkiego dość.

Kiedy dopada mnie znużenie, obojętność, zniechęcenie,

apatia, nuda lub "smutek tego świata", nie zostawiaj mnie samego.

Poślij mi anioła, który mnie wyrwie z leniwego odrętwienia.

Jezu, który napracowałeś się dla naszego zbawienia,

proszę oddal ode mnie wszelką duchową ociężałość.

Usuwaj z serca zgorzknienie, odnawiaj gorliwość w czynieniu tego,

co dobre, święte, pożyteczne.

Daj świeżość mojej modlitwie, zapał w pracy, radość w służeniu Tobie i bliźnim.

Naucz mnie mądrze korzystać z daru czasu.

Niech budzi mnie anielskie wołanie: "zaraz dzień, jeszcze jeden, zrób, co możesz"

Amen.

[http://www.pacierz.pl]

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

 

Krzyżówka nr 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYTANIA: 1

Pismo Święte; 2 Ośrodek kultu maryjnego w Portugalii; 3 Jeden z ewangelistów; 4 W jego wodach odbył się chrzest Jezusa; 5 Patron rolników; 6 Święta w kościele; 7 Obchodzi imieniny 15 maja; 8, 9, 10 Imiona tzw. Trzech ogrodników; 11 Święty z Asyżu; 12 Czas odpoczynku.                                                                                                                          [Ł.M.]

 

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na nasz adres e-mailowy (podając swoje imię, nazwisko i wiek) do 22 maja.

Wśród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie wylosowana ostanie książka.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 7: ALLELUJA. Książkę otrzymuje Zuzanna lat 14.
O sposobie odbioru nagrody informujemy e-mailem.

Dziękujemy wszystkim czytelnikom za przesłane odpowiedzi.

 

 

Kartka z kalendarza

 

 

1 maja – Św. Józefa Rzemieślnika

2 maja – NMP Królowej Polski

13 maja – rocznica zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II; MB Fatimskiej

15 maja – Św. Izydora, patrona rolników

15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodziny

24 maja – Wniebowstąpienie Pańskie

26 maja – Dzień Matki

31 maja – Święto Zesłania Ducha Świętego – Zielone Świątki

 

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH