Nr 4/1/2020 - STYCZEŃ 2020

 

 

Narodził się!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

 

Z Waszej strony...

 

Witajcie Młodzi Przyjaciele!

Wraz z rozpoczęciem nowego roku liturgicznego w Kościele w Polsce zaczął obowiązywać nowy program duszpasterski. Program został opracowany przez Komisję Duszpasterstwa pod przewodnictwem abp. Wiktora Skworca na trzy lata
(2019-2022) pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Najbliższy rok 2019-2020 będzie przeżywany pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”. Tematy na kolejne lata to: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” (2020-2021) i „Posłani w Pokoju Chrystusa” (2021-2022).

W związku z tym od tego numeru „Izydora” zamiast rubryki „Papież do młodych” będą zamieszczane wybrane treści z encyklik Papieża
Jana Pawła II. Zachęcam do zapoznawania się z nimi. Niech nowy rok przybliży nas do poznawania wielkiej tajemnicy wiary jaką jest Eucharystia. Jak zwykle zapraszam do pisania na adres gazetki oraz do rozwiązania krzyżówki.

[Ł.M.]

 

Z encyklik Papieża Jana Pawła II

 

Redemptor hominis (łac. Odkupiciel człowieka) to pierwsza encyklika Papieża Jana Pawła II, ogłoszona 4 marca 1979 i poświęcona Jezusowi Chrystusowi jako Odkupicielowi. 

W pierwszym rozdziale zatytułowanym „Dziedzictwo” Jan Paweł II pisze tak o pierwszych słowach nowego pontyfikatu:

„Do tego więc Chrystusa-Odkupiciela zwróciły się moje myśli i serce w dniu 16 października, gdy po kanonicznie dokonanym wyborze postawiono mi pytanie: „Czy przyjmujesz?”. Odpowiedziałem wówczas: „W posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa, mojego Pana, zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła — świadom wielkich trudności — przyjmuję”. I dzisiaj tę moją odpowiedź jawnie powtarzam, aby była wiadoma wszystkim bez wyjątku i aby tłumaczyła, że posługa, która wraz z przyjęciem wyboru na Biskupa Rzymu i Następcę Apostoła Piotra stała się na tej Stolicy moim szczególnym obowiązkiem, jest związana z tą właśnie pierwszą
i podstawową prawdą Wcielenia.

Przyjąłem również te same imiona, jakie wybrał mój umiłowany Poprzednik Jan Paweł I. Już bowiem w dniu 26 sierpnia, kiedy wobec Świętego Kolegium ujawnił, że chce się nazywać Jan Paweł — a ta dwoistość imienia była bez precedensu w historii — dostrzegłem w tym jakby wymowny znak łaski na drodze nowego pontyfikatu. A ponieważ pontyfikat ten trwał tylko 33 dni, wypada mi go nie tylko kontynuować, ale niejako podjąć w samym punkcie wyjścia, o którym świadczy naprzód wybór tych dwu właśnie imion. Przyjmując je w ślad za moim umiłowanym Poprzednikiem, pragnę przez to — mniemam, że podobnie jak On — dać wyraz umiłowania dla tego szczególnego dziedzictwa, jakie pozostawili Papieże Jan XXIII i Paweł VI, oraz gotowości jego kontynuowania z Bożą pomocą”.

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

 

Pieśń na styczeń

 

 

1. Mędrcy świata, monarchowie,

gdzie śpiesznie dążycie?

Powiedzcież nam Trzej Królowie,

chcecie widzieć Dziecię?

Ono w żłobie nie ma tronu,

i berła nie dzierży,

a proroctwo jego zgonu,

już się w świecie szerzy.

 

2. Mędrcy świata, złość okrutna,

Dziecię prześladuje,

wieść okropna, wieść to smutna,

Herod spiski knuje.

Nic monarchów nie odstrasza,

do Betlejem spieszą,

gwiazda zbawcę im ogłasza,

nadzieją się cieszą.

 

3. Przed Maryją stoją społem,

Niosą Panu dary.

Przed Jezusem biją czołem,

składają ofiary.

Trzykroć szczęśliwi królowie,

Któż wam nie zazdrości?

Cóż my damy, kto nam powie,

pałając z miłości.

 

Twoja modlitwa

 

Boże Ojcze, dziękuję Ci za miłość do rodziców, która jest zaszczepiona w sercu moim.

Nie dopuść, aby to uczucie kiedykolwiek wygasło we mnie; chroń mnie od tego wszystkiego,

co by ich zmartwić lub zasmucić mogło i nie pozwól, abym zapomniał, że im życie, wychowanie i opiekę winien jestem.

Nie mogę ja im odwdzięczyć się za wszystkie dobro jakie mi wyświadczyli,

Ty więc, o mój Boże, nagródź ich za mnie.

Ześlij na nich wszystko co dobre, pozwól im długo i szczęśliwie żyć,

a mną tak kieruj, ażebym ich zawsze szanował i kochał,

żadnej przykrości im nie sprawił,

a z czasem stał się podporą ich starości.

Amen.

[http://www.pacierz.pl]

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

 

Krzyżówka nr 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZIOMO: 1 Bezstronność, neutralność; 5 Wieczorna bajka; 9 Bogaty, obfity w pokarm; 10 Dawniej męty, osad; 11 Miasto w Judzie; 12 Najwyższy szczyt Krety; 13 Pochodzący od kreta; 14 … - tak; 15 Mała Elżbieta; 16 Jaskinia w Brazylii; 17 Amerykańska liga koszykówki; 19 Dietetyczna potrawa; 20 Kulszowa; 21 Polski aparat fotograficzny.

 

PIONOWO: 1 Np. duszpasterskie; 2 Rozpoznanie; 3 W przenośni mentorski, rezonerski, moralizatorski; 4 Staropolska nazwa czerwca; 6 Stres przed podróżą; 7 Mieszka w Nazarecie; 8 Szlachta; 18 Miejsce urodzenia Abrahama.

[Ł.M.]

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na nasz adres e-mailowy (podając imię, nazwisko i swój wiek) do 17 stycznia.

Wśród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie wylosowana ostanie książka.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 3: PASTERKA. Książkę otrzymuje Zosia lat 8 . O sposobie

odbioru nagrody informujemy e-mailem.

Dziękujemy wszystkim czytelnikom za przesłane odpowiedzi.

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH