15 maja 2024

Zmiana formy dystrybucji L’Osservatore Romano

Zgodnie z decyzją, podjętą przez Księży Biskupów podczas 396. Zebrania Plenarnego KEP, nastąpiła zmiana formy dystrybucji L’Osservatore Romano z tradycyjnej - papierowej na cyfrową.

Od tego numeru w parafiach nie będą dostępne egzemplarze papierowe pisma.

W związku ze zmianą dystrybucji, zmienia się także forma finansowania. W najbliższym czasie podane zostanę szczegółowe informacje w tej sprawie.

Opłaty za pismo przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniem oficjalnych dokumentów Stolicy Apostolskiej na język polski.

 

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH