13 maja 2021

Zmiana organizacji ruchu

Od dnia 12-maja na ulicy Baziowej w rejonie Szkoły obowiązuje zmiana organizacji ruchu. Dotychczasowy odcinek ulicy Baziowej, przy szkole który był ulicą zamkniętą, został przywrócony do ruchu ,ale tylko w jednym kierunku, czyli od ulicy Kasztanowej w stronę ulicy Żubrów, dodatkowo na tym odcinku jest zakaz postoju (przy szkole do 5 minut). Taki sam zakaz obowiązuje na całej długości parkingu przy ulicy Kasztanowej. W/wym. regulacje zostały wprowadzone celem poprawy bezpieczeństwa w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Prosimy o stosowanie się do nowej organizacji ruchu i przestrzeganie przepisów drogowych.

 

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH